Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 99 Oficina: Recepción

Vocabulario

Estou buscando un grampeador
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Percevejo
tú dīng 图钉
Lapis
qiān bĭ 铅笔
Libro
shū 书
Papel
zhĭ 纸
Caderno
jì shì bĕn 记事本
Diapositivas
huàn dēng piàn 幻灯片
Calendario
rì lì 日历
Cinta
jiāo dài 胶带
Eu teño atopar un mapa
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图