Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 97 Oficina: Equipo

Vocabulario

Máquina de fax
chuán zhēn jī 传真机
Fotocopiadora
fù yìn jī 复印机
Teléfono
diàn huà 电话
Máquina de escribir
dă zì jī 打字机
Proxector
tóu yĭng yí 投影仪
Ordenador
jì suàn jī 计算机
Pantalla
píng mù 屏幕
A impresora está funcionando?
dă yìn jī gōng zuò mā 打印机工作吗?
Disco
guāng pán 光盘
Calculadora
jì suàn qì 计算器