Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 95 Médico: Conversando co médico

Vocabulario

Tes muletas?
nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
Entorse
niŭ shāng 扭伤
Vostede rompe un óso
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
Eu teño remedio para a dor
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
Eu non teño presión alta
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
Estou embarazada
wŏ huái yùn le 我怀孕了
Eu teño unha erupción
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
O corte é infectado
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
Olle para esta lesión
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
Gripe
liú găn 流感
Eu teño un frío
wŏ găn mào le 我感冒了
Eu teño arrepios
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
Onde doe?
nă lĭ téng 哪里疼?
En todas partes
quán shēn 全身
Hai canto tempo se sentiu así?
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
Eu me sentín así por 3 días
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
Está tomando algún medicamento?
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
Si, o meu corazón
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药