Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 92 Vacacións: No país

Vocabulario

No país
zài xiāng jiān 在乡间
Campo
mù chăng 牧场
Celeiro
gŭ cāng 谷仓
Facenda
nóng chăng 农场
Agricultor
nóng chăng zhŭ 农场主
Tractor
tuō lā jī 拖拉机
O ceo é fermoso
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Hai tantas estrelas
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
É unha lúa chea
nà shi măn yuè 那是满月
Eu amo o sol
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳