Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 87 Vacacións: Eu teño

Vocabulario

Eu teño ir a unha camiña
wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
Eu non teño de ver a televisión
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
Eu non teño de ver a película
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
Eu teño usar o ordenador
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
Eu teño atravesar a rúa
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
Eu teño que gastar cartos
wŏ yào huā qián 我要花钱
Eu teño enviar por correo
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
Eu teño estar na cola
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
Eu non teño depositar diñeiro en base
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行