Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 79 Alimentos: cantidades e envases

Vocabulario

Botella
píng zi 瓶子
Vasos
guăng kŏu píng 广口瓶
Lata
guàn tou 罐头
Caixa
hé zi 盒子
Saco
má dài 麻袋
Saco
bāo 包
Un pouco máis
gèng duō yī diăn 更多一点
Máis
gèng duō de 更多的
Unha porción
yī bù fèn 一部分
Un pouco
yī diăn 一点
Moi
tài duō 太多