Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 71 Alimentos: Legumes

Vocabulario

Legumes
shū cài 蔬菜
Berinjela
qié zi 茄子
Coco
yē zi 椰子
Abobrinha
xiăo huáng guā 小黄瓜
Manga
máng guŏ 芒果
Cebola
yáng cōng 洋葱
Damasco
xìng 杏
Caqui
shì zi 柿子
Espinaca
bō cài 菠菜
Ensalada
shā lā 沙拉
Roma
shí liu 石榴
Kiwi
mí hóu táo 猕猴桃
Vagens
qīng dòu 青豆
Litchi
lì zhī 荔枝
Pepino
huáng guā 黄瓜
Longan
guì yuán 桂圆
Pementa
hú jiāo 胡椒
Eu gusto de apio
wŏ xĭ huan qín cài 我喜欢芹菜
Eu non me gusta de allo
wŏ bù xĭ huan dà suàn 我不喜欢大蒜
Rabanete
xiăo shuĭ luó bo 小水萝卜
Repolo
yáng bái cài 洋白菜