Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 54 En torno á cidade: O bar

Vocabulario

Te podo pagar unha bebida?
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
Existe unha taxa de admisión?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
Unha cervexa, por favor
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Gustaríame un vaso de viño tinto
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Que tipo de cervexa?
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
Viño branco
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
Eu teño unha bebida
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Quere bailar?
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Si, quero bailar
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Eu non quero bailar
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Estou preocupado
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Eu non podo atopar o meu pai
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Eu estou perdido
wŏ mí lù le 我迷路了
Por facor, agarde por min
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Preciso da policía
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察