Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 50 Hotel: expresións de emerxencia

Vocabulario

Vexa
kàn 看
Escoitar
tīng 听
Atención
xiăo xīn 小心
Lume
huŏ 火
Sae de aquí
zŏu kāi 走开
Axudar
bāng zhù 帮助
Axuda-me
bāng zhù wŏ 帮助我
Press
kuài diăn 快点
Pare
tíng zhĭ 停止
Policía
jĭng chá 警察
É unha emerxencia
jĭn jí qíng kuàng 紧急情况