Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Chinés :: Lección 2 Inicio: Eu falo un pouco

Vocabulario

Vostede fala inglés?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Si, un pouco
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Si
shì 是
Non
bù shì 不是
Pracer en coñece-lo
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Pracer en velo
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Señor
xiān sheng 先生
Señora
nǚ shì 女士
Senhorita
xiăo jiè 小姐