Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Inglés :: Lección 31 Opostos: Fácil / difícil

Vocabulario

Fácil
Easy
Difícil
Difficult
Mesmo
Same
Diferente
Different
Puxe
Pull
Empurre
Push
Poucos
Few
Moitos
Many
Longo
Long
Curto
Short
Nada
Nothing
Algo
Something