Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 107 Ordenador: Pezas

Vocabulario

Teclado
Tastiera
Botón
Pulsante
Ordenador portátil
Computer portatile
Módem
Modem
Botón do rato
Pulsante del mouse
Mouse pad
Tappetino per il mouse
Rato
Mouse
Base de datos
Database
Prancheta
Clipboard