Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 106 Emprego: A entrada de datos

Vocabulario

Negra (texto)
Neretto
Modelo
Modello
Preferencias
Preferiti
Marque a caixa
Seleziona la casella
A transferencia de ficheiros
Trasferimento file
Entrar en
Connessione
Palabra clave
Parola chiave
Nome de usuario
Nome utente
Contrasinal
Password
Sinatura dixital
Firma digitale
Dominio público
Pubblico dominio
Ancho de banda
Larghezza di banda
Bandeira
Banner
Icona
Icona
Preguntas máis frecuentes
Domande frequenti