Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 104 Emprego: Navegar en Internet

Vocabulario

Homepage
Homepage
Cargar
Caricare
Escoller
Scegliere
Dobrador
Cartella
Barra de ferramentas
Barra strumenti
Volver
Torna indietro
Bookmark
Segnalibro
At (@)
Chiocciola
Barra (/)
Barretta obliqua
Dous puntos (:)
Due punti