Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 102 Emprego: Á procura de traballo

Vocabulario

Tes un visto de traballo?
Hai il permesso di lavoro?
Eu teño un visado de traballo
Ho il permesso di lavoro
Eu non teño un visto de traballo
Non ho il permesso di lavoro
Cando pode comezar?
Quando puoi cominciare?
Eu che pagarei por semana
Pago alla settimana
Por mes
Al mese
Estea aquí ás 8:00 AM
Presentati alle otto del mattino
Traballo remata ás 4:30
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
Tes sábados e domingos de descanso
Sabato e domenica sono liberi
Vai usar un uniforme
Devi indossare un’uniforme
¿Quere dicir
Si fa così