Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 98 Oficina: Suprimentos

Vocabulario

Onde están as tesoiras?
Dove sono le forbici?
Enlace de lapis
Temperamatita
Clip de papel
Fermaglio
Eu teño unha pluma
Mi serve una penna
Almofada de escritura
Blocco appunti
Gobernante
Righello
Sobre
Busta
Selo
Francobollo
Cementoso
Colla
Apagador
Gomma per cancellare