Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 96 Médico: Como obter axuda

Vocabulario

Tomé dous comprimidos por día
Prendere due pillole al giorno
Vostede é o enfermeiro?
Sei l’infermiere?
É serio?
È grave?
Eu non sei o que eu teño
Non so cosa ho
Perdín meus lentes
Ho perso gli occhiali
Pode substituílo inmediatamente?
Puoi sostituirli subito?
Teño unha receita?
Mi serve la ricetta?
Existe unha farmacia preto?
C’è una farmacia qui vicino?
Eu teño algo para un frío
Mi serve qualcosa per il raffreddore
Grazas pola súa axuda
Grazie dell’aiuto
Canto lle debo?
Quanto le devo?