Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 95 Médico: Conversando co médico

Vocabulario

Tes muletas?
Hai le stampelle?
Entorse
Distorsione
Vostede rompe un óso
L’osso è rotto
Eu teño remedio para a dor
Mi serve un analgesico
Eu non teño presión alta
Non ho la pressione alta
Estou embarazada
Sono incinta
Eu teño unha erupción
Ho un eritema
O corte é infectado
La ferita è infetta
Olle para esta lesión
Guarda questo ematoma
Gripe
Influenza
Eu teño un frío
Ho il raffreddore
Eu teño arrepios
Ho i brividi
Onde doe?
Dove fa male?
En todas partes
Dappertutto
Hai canto tempo se sentiu así?
Da quanto si sente così?
Eu me sentín así por 3 días
Mi sento così da tre giorni
Está tomando algún medicamento?
Prende qualche medicina?
Si, o meu corazón
Sì, per il cuore