Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 93 Médico: Doente

Vocabulario

Eu teño ver un médico
Mi serve un dottore
É o médico na oficina?
Il dottore è in ambulatorio?
Eu non me sinto ben
Non mi sento bene
Estou enfermo
Sono ammalato
Eu teño unha dor de estómago
Mi fa male lo stomaco
Eu teño unha dor de cabeza
Mi fa male la testa
Eu teño establecer
Devo distendermi
A miña gorxa doe
Mi fa male la gola
Eu me sinto enjoada
Ho la nausea
Eu teño unha alerxia
Ho un’allergia
Eu teño diarrea
Ho la diarrea
Estou parvo
Mi gira la testa
Eu teño unha enxaqueca
Ho un’emicrania