Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 68 Restaurante: Pagar

Vocabulario

Comer
Mangiare
Beber
Bere
Podo falar co director?
Puoi chiamare il direttore?
¿Que é iso?
Cos’è questo?
Proxecto de lei
Conto
Punta
Mancia
Podo pagar coa tarxeta de crédito?
Posso pagare con la carta di credito?
Canto lle debo?
Quanto le devo?
O proxecto de lei, por favor
Il conto, per favore
Tes un outro tarxeta de crédito?
Hai un’altra carta di credito?
Teño un recibo
Mi serve lo scontrino
Onde está o baño?
Dov’è il bagno?
Saír
Uscita
Entrada
Entrata
Grazas polo bo servizo
Grazie, il servizio è stato ottimo