Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 65 Restaurante: Como é a comida?

Vocabulario

Este é porco
È sporco
Pode causar-me froita?
Mi porti la frutta?
Vostede me pode dar máis auga?
Posso avere ancora acqua?
Que foi delicioso
Molto buono
É picante?
È piccante?
É o peixe fresco?
Il pesce è fresco?
Son doce?
Sono dolci?
Azedo
Aspro
A comida está fría
Il cibo è freddo
É frío
È freddo