Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 61 Compras: Unha venda

Vocabulario

Estou buscando un colar
Vorrei una collana
Hai algún vendas?
Ci sono saldi?
Vou pagar diñeiro
Pago in contanti
Pode seguro-la para min?
Puoi mettermelo da parte?
Vostede acepta tarxetas de crédito?
Prendi carte di credito?
Gustaríame cambiar este
Vorrei cambiare questo
Podo devolve-lo?
Posso riportarlo indietro?
Abrir
Aperto
Pechado
Chiuso
Pechado para o xantar
Chiuso per pausa pranzo
Recepción
Scontrino
Defectuosa
Difettoso
Dobres
Rotto
Saír
Uscita
Entrada
Entrata
Vendedores
Commesso
O tempo será o próximo tenda?
A che ora chiude il negozio?