Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 53 En torno á cidade: Na rúa

Vocabulario

Rúa
Via
Intersección
Incrocio
Sinaleiro
Segnaletica stradale
Canto
Angolo
Streetlight
Lampione
Semáforo
Semaforo
Peón
Pedone
Avenida
Viale
Pasarela
Strisce pedonali
Calzada
Marciapiede
Baños
Bagni
Baño
Bagno