Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 50 Hotel: expresións de emerxencia

Vocabulario

Vexa
Guardare
Escoitar
Ascoltare
Atención
Attento
Lume
Incendio
Sae de aquí
Esci subito
Axudar
Aiuto
Axuda-me
Aiuto
Press
Presto
Pare
Fermo
Policía
Polizia
É unha emerxencia
È un’emergenza