Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 44 Viaxes: Onde vai?

Vocabulario

Onde está indo?
Dove sei diretto?
Cantos bolsas tes?
Quanti bagagli hai?
Estou saíndo de vacacións
Vado in vacanza
Eu estou indo nunha viaxe de negocios
Vado in viaggio d’affari
O terminal que precisa?
A quale terminal devi andare?
Gustaríame un asento no corredor
Vorrei un posto lungo il corridoio
Gustaríame un asento de ventá
Vorrei un posto vicino al finestrino
Por que o plan foi adiado?
Perché l’aereo è in ritardo?
Presione o cinto de seguridade
Allacciare la cintura di sicurezza
Eu estou mirando para o terminal A
Cerco il terminal A
Podo ter un cobertor?
Posso avere una coperta?
O tempo é que imos aterrar?
A che ora atterriamo?
Terminal B é para voos internacionais
Il terminal B è per i voli internazionali