Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 40 Viaxes: Aeroporto

Vocabulario

Aeroporto
Aeroporto
Avión
Aeroplano
Voo
Volo
Entrada
Biglietto
Piloto
Pilota
Comisario de borde
Assistente di volo
Número voo
Numero del volo
Porta de embarque
Uscita d’imbarco
Boarding Pass
Carta d’imbarco
Pasaporte
Passaporto
Equipaxe de man
Bagaglio a mano
Maleta
Valigia
Equipaxe
Bagaglio