Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 35 Opostos: vello / novo

Vocabulario

Vello
Vecchio
Novo
Nuovo
Duro
Ruvido
Alise
Liscio
Espeso
Spesso
Fino
Sottile
Frío (tempo)
Freddo
Hot (tempo)
Caldo
Todos
Tutti
Ningún
Nessuno
Antes
Prima
Despois
Dopo