Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 34 Opostos: máis / menos

Vocabulario

Máis
Più
Menos
Meno
Corrixa
Giusto
Incorrecto
Sbagliato
Feliz
Felice
Triste
Triste
Borrar
Pulito
Porco
Sporco
Vivo
Vivo
Morto
Morto
Tarde
Tardi
Pronto
Presto