Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 32 Opostos: frío / quente

Vocabulario

Frío
Freddo
Quente
Caldo
Luz
Chiaro
Escuro
Scuro
Malo
Cattivo
Bo
Buono
Da solo
Xuntos
Insieme
Mollado
Bagnato
Seque
Asciutto
Con
Con
Sen
Senza