Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 31 Opostos: Fácil / difícil

Vocabulario

Fácil
Facile
Difícil
Difficile
Mesmo
Identico
Diferente
Diverso
Puxe
Tirare
Empurre
Spingere
Poucos
Pochi
Moitos
Molti
Longo
Lungo
Curto
Corto
Nada
Niente
Algo
Qualcosa