Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 27 Time: Que hora é?

Vocabulario

Que hora é?
Che ora è?
En que momento?
A che ora?
É 01:00
È l’una
É 09:45
Sono le nove e quarantacinque
Ás 9:00
Alle nove
Mediodía
Mezzogiorno
Ás 4:00
Alle quattro
Medianoite
Mezzanotte
Mañá
Mattino
Tarde
Pomeriggio
Noite
Sera
Noite
Notte