Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 14 Números: 100 a 1000

Vocabulario

100
Cento
200
Duecento
300
Trecento
400
Quattrocento
500
Cinquecento
600
Seicento
700
Settecento
800
Ottocento
900
Novecento
1000
Mille