Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 13 Números: 10 a 100

Vocabulario

10
Dieci
20
Venti
30
Trenta
40
Quaranta
50
Cinquanta
60
Sessanta
70
Settanta
80
Ottanta
90
Novanta
100
Cento