Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 12 Números: 21 a 30

Vocabulario

21
Ventuno
22
Ventidue
23
Ventitrè
24
Ventiquattro
25
Venticinque
26
Ventisei
27
Ventisette
28
Ventotto
29
Ventinove
30
Trenta