Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 11 Números: 11 a 20

Vocabulario

11
Undici
12
Dodici
13
Tredici
14
Quattordici
15
Quindici
16
Sedici
17
Diciassette
18
Diciotto
19
Diciannove
20
Venti