Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Italiano :: Lección 9 Inicio: Expresións

Vocabulario

A propósito
A proposito
Polo menos
Almeno
Finalmente
Finalmente
Con todo
Tuttavia
Tanto
Pertanto
Non te preocupes
Non preoccuparti
Iso depende
Dipende
Lamento
Mi dispiace
Agora mesmo
Subito
Eu non sei
Non so
Así
Così