Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 107 Ordenador: Pezas

Vocabulario

Teclado
Teclado (o)
Botón
Botão (o)
Ordenador portátil
Laptop (o)
Módem
Modem (o)
Botón do rato
Botão do mouse (o)
Mouse pad
Mouse pad (o)
Rato
Mouse (o)
Base de datos
Banco de dados (o)
Prancheta
Área de transferência (a)