Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 104 Emprego: Navegar en Internet

Vocabulario

Homepage
Página inicial (a)
Cargar
Fazer upload
Escoller
Escolher
Dobrador
Pasta (a)
Barra de ferramentas
Barra de ferramentas (a)
Volver
Voltar
Bookmark
Indicador (o)
At (@)
Arroba (a)
Barra (/)
Barra (a)
Dous puntos (:)
Dois-pontos (os)