Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 103 Emprego: o uso de Internet

Vocabulario

Internet
Internet (a)
Ligazón
Link (o)
Hyperlink
Hyperlink (o)
Provedor de servizos de Internet
Provedor de serviços de internet (o)
Rede
Rede (a)
Web
Site (o)
Páxina web
Página da internet (a)
Enderezo páxina web (URL)
Endereço da internet (o)
Sitio seguro
Site seguro (o)
Navegador
Navegador (o)
Motor de procura
Mecanismo de busca (o)
Servidor seguro
Servidor seguro (o)