Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 99 Oficina: Recepción

Vocabulario

Estou buscando un grampeador
Estou procurando um grampeador
Percevejo
Tachinha (a)
Lapis
Lápis (o)
Libro
Livro (o)
Papel
Papel (o)
Caderno
Caderno (o)
Diapositivas
Slides (os)
Calendario
Calendário (o)
Cinta
Fita (a)
Eu teño atopar un mapa
Eu preciso encontrar um mapa