Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 92 Vacacións: No país

Vocabulario

No país
No campo
Campo
Campo (o)
Celeiro
Celeiro (o)
Facenda
Fazenda (a)
Agricultor
Fazendeiro (o)
Tractor
Trator (o)
O ceo é fermoso
O céu está lindo
Hai tantas estrelas
Está cheio de estrelas
É unha lúa chea
A lua está cheia
Eu amo o sol
Eu adoro o sol