Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 89 Vacacións: Os animais domésticos

Vocabulario

Animais
Animais (os)
Ten un can?
Você tem cachorro?
Eu son alérxica a gatos
Sou alérgico a gatos
Eu teño un paxaro
Eu tenho um pássaro
Coello
Coelho (o)
Galiña
Galinha (a)
Galo
Galo (o)
Cabalo
Cavalo (o)
Eu gusto de cabalos
Eu gosto de cavalos
Polo
Galinha (a)
Porco
Porco (o)