Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 87 Vacacións: Eu teño

Vocabulario

Eu estou indo a unha camiña
Eu vou dar uma volta
Eu non teño de ver a televisión
Eu não preciso assistir televisão
Eu non teño de ver a película
Eu não preciso assistir o filme
Eu teño usar o ordenador
Eu preciso usar o computador
Eu teño atravesar a rúa
Eu preciso atravessar a rua
Eu teño que gastar cartos
Eu preciso gastar dinheiro
Eu teño enviar por correo
Eu preciso enviar isto pelo correio
Eu teño estar na cola
Eu preciso ficar na fila
Eu non teño depositar diñeiro en base
Eu não preciso depositar dinheiro no banco