Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 68 Restaurante: Pagar

Vocabulario

Comer
Comer
Beber
Beber
Podo falar co director?
Eu posso falar com o gerente?
¿Que é iso?
O que é isto?
Proxecto de lei
Conta (a)
Punta
Gorjeta (a)
Podo pagar coa tarxeta de crédito?
Eu posso pagar com cartão de crédito?
Canto lle debo?
Quanto eu devo?
O proxecto de lei, por favor
A conta, por favor
Tes un outro tarxeta de crédito?
Você tem outro cartão de crédito?
Teño un recibo
Eu preciso de um recibo
Onde está o baño?
Onde é o banheiro?
Saír
Saída (a)
Entrada
Entrada (a)
Grazas polo bo servizo
Obrigado pelo bom atendimento