Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 64 Restaurante: Ordenación de alimentos

Vocabulario

A carne é crúa
A carne está crua
Gústame raro
Eu gosto mal passado
Gústame medio
Eu gosto médio
Ben feito
Bem passado
Gustaríame probar un prato rexional
Eu gostaria de experimentar um prato regional
Eu teño alerxia a alimentos diferentes
Eu tenho alergia a alguns alimentos
Que ingredientes ten?
Quais são os ingredientes?
Cal é o tipo de carne que ten?
Que tipos de carne vocês têm?