Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 42 Saída e chegada: Viaxes

Vocabulario

Partida
Embarque (o)
Despegamento
Decolagem (a)
Aterraxe
Aterrissagem (a)
Pista
Pista (a)
Chegada
Chegada (a)
Edificio da terminal
Terminal (o)
Para non fumadores sección
Seção para não fumantes
Estancia aduaneira
Alfândega
Duty free
Duty free
Garda de seguridade
Segurança (o)
Detector de metais
Detector de metais
X-Ray máquina
Máquina de raio-x
Forma de identificación
Formulário de identificação