Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 30 Opostos: grande / pequeno

Vocabulario

Gran
Grande
Pequeno
Pequeno
Alto
Alto
Curto
Baixo
Novo
Jovem
Vello
Velho
Delgado
Magro
Graxa
Gordo
Arriba
Para cima
Abaixo
Para baixo
Pregunta
Pergunta (a)
Responder
Resposta (a)