Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 28 Horario: Nomeamentos

Vocabulario

Que día?
Que dia?
En que mes?
Que mês?
Cando?
Quando?
Cando é o seu compromiso?
Quando é sua hora marcada?
Despois
Depois
Me espertar ás oito
Me acorde às oito
Podemos falar sobre iso mañá?
Podemos conversar amanhã?
Sempre
Sempre
Antes
Antes
Pronto
Cedo
Máis tarde
Mais tarde
Moitas veces
Muitas vezes
Nunca
Nunca
Agora
Agora
Unha vez
Uma vez
Ás veces
De vez em quando
En breve
Em breve