Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 27 Time: Que hora é?

Vocabulario

Que hora é?
Que horas são?
En que momento?
Que horas?
É 01:00
É uma hora
É 09:45
São quinze para as dez
Ás 9:00
Às nove horas
Mediodía
Meio-dia
Ás 4:00
Às quatro horas
Medianoite
Meia-noite
Mañá
Manhã (a)
Tarde
Tarde (a)
Noite
Noite (a)
Noite
Noite (a)