Lección de pronunciación Tarxetas Preguntas de vocabulario Tres en raia Xogo de memoria Preguntas de escoita

Portugués :: Lección 26 Time: Que día é hoxe?

Vocabulario

2011
Dois mil e onze
2012
Dois mil e doze
2013
Dois mil e treze
2014
Dois mil e catorze
2015
Dois mil e quinze
2016
Dois mil e dezesseis
2017
Dois mil e dezessete
2018
Dois mil e dezoito
2019
Dois mil e dezenove
Que día é hoxe?
Que dia é hoje?
Hoxe é 21 de novembro de 2013
Hoje é dia vinte e um de novembro de dois mil e treze
Semana pasada
Semana passada
Mes pasado
Mês passado
Semana
Semana que vem
Mes seguinte
Mês que vem
Ano
Ano que vem
Hoxe á noite
Hoje à noite
Onte á noite
Ontem à noite
Mañá pola mañá
Amanhã de manhã
Antonte
Anteontem
Despois de mañá
Depois de amanhã
Fin de semana
Final de semana